Akademia Zielonego Sznura


Wyświetlenia

495

Komentarze

0

Facebook

0


Rozpoczynamy rekrutację wszystkich chętnych przybocznych na studia do Akademii Zielonego Sznura!

Kurs dedykowany jest głównie do nowych przybocznych i tych, którzy w bliższej lub dalszej przyszłości planują objąć tę funkcję. Kurs jest ukierunkowany głównie na metodykę harcerską i starszoharcerską, ale zapraszamy również przedstawicieli innych metodyk.

Termin i miejsce zjazdów:
– 13-15.03.2020 r. – Helenów, ul. Boryny 8 (salka Miłosierdzia Bożego)
– 04-05.04.2020 r. – Wołomin, ul. Długa 34 (budynek Hufca Wołomin)

Warunki uczestnictwa:
– Członkostwo w ZHP (opłacone składki członkowskie + wpis do systemu ewidencji ZHP).
– Ukończone 13 lat.
– Stan zdrowia pozwalający na aktywne uczestnictwo we wszystkich formach zajęć.
– Pogodne i otwarte nastawienie do stawianych wyzwań.
– Dostarczenie zgody rodzica na udział przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
– Uiszczenie opłaty za kurs do dnia 29.02.2020 r.
– Dostarczona opinia drużynowego przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
– Posiadanie chorągwianego ubezpieczenia NNW (nie dotyczy Chorągwi Stołecznej).

Dodatkowa Składka Członkowska Zadaniowa:
– 60 zł (członkowie Hufca ZHP Wołomin)
– 80 zł (osoby spoza Hufca ZHP Wołomin)

Kontakt:
pwd. Magdalena Miesiąc
magdalena.miesiac@zhp.net.pl

Zgłoszenia:
Zgłoszenia odbywają się przez poniższą ankietę, która jest aktywna do 15.02.2020 r. Liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo mają członkowie Hufca ZHP Wołomin.

Regulamin i dokumenty:

.


Wyświetlenia

495

Komentarze

0

Facebook

0