Kontakt

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego

Hufiec Wołomin

im. hm. Mieczysława Cicheckiego

ul. Długa 34, 05-200 Wołomin

NIP: 527-252-61-38
REGON: 140786064
KRS: 0000268913


Kontakt mailowy:

wolomin@zhp.pl


Kontakt z władzami:

Komendant Hufca

phm. Norbert Krupa

e-mail: wolomin@zhp.pl

Zastępca Komendanta Hufca

pwd. Tomasz Miszkurka

e-mail: tomasz.miszkurka@zhp.net.pl

Skarbnik Hufca

phm. Tomasz Godlewski

e-mail: tomasz.godlewski@zhp.net.pl


Dane do faktury:

Chorągiew Stołeczna ZHP
01-067 Warszawa, ul. Piaskowa 4
NIP: 527-252-61-38


Numer Rachunku Bankowego

12 1140 1010 0000 3287 7500 1001