Komenda Hufca

phm. Norbert Krupa HO – Komendant Hufca
e-mail: wolomin@zhp.pl 
dyżur: każdy wtorek od 17:00


pwd. Tomasz Miszkurka – Zastępca Komendanta Hufca
e-mail: tomasz.miszkurka@zhp.net.pl


phm. Tomasz Godlewski – Skarbnik Hufca
e-mail: tomasz.godlewski@zhp.net.pl
dyżur: każdy wtorek od 17:00


phm. Katarzyna Gasik-Żurawska HR – Członkini ds. kształcenia i pracy z kadrą
e-mail: katarzyna.gasik-zurawska@zhp.net.pl


pwd. Karol Gołaszewski HR – Członek KH
e-mail: karol.golaszewski@zhp.net.pl
tel.: 608 214 499