O Hufcu

Logo Hufiec WołominMisją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowywanie młodego człowieka,
czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru
przez stawianie wyzwań.

czytaj więcej

 

W 2010 roku minęło sto lat od powstania we Lwowie pierwszych jednostek harcerskich. Od tego czasu ZHP wychowuje kolejne pokolenia młodych ludzi, dla których najważniejsza jest służba Bogu, Polsce i bliźnim. Od 1916 roku ta szlachetna idea jest pielęgnowana na Ziemi Wołomińskiej.

Nasza praca wychowawcza skupiona jest przede wszystkim w drużynach harcerskich  i gromadach zuchowych działających głownie przy większości szkół w Gminach Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporęt. Tutaj realizowany jest stale doskonalony i stymulujący program dostosowany do wieku i możliwości dziecka. Na jego treść składa się udział w cyklicznych kampaniach społecznych, specjalizacja w wybranych dziedzinach, tworzenie profilowanych ruchów programowo-metodycznych. Aby harcerska praca wychowawcza była kompletna, program jednostek zawiera elementy zabawy, pracy nad sobą, służby oraz wyczynu.

Związek Harcerstwa Polskiego w Hufcu Wołominie to ponad 300 młodych ludzi i instruktorów skupionych w  ponad 30 jednostkach. W szeregach Naszych instruktorów, są:  graficy, ratownicy, strażacy, studenci farmacji, medycyny, matematyki, pedagogiki, historii sztuki, pracownicy dydaktyczni szkół muzycznych, nauczyciele emisji głosu, trenerzy kreatywności.

Naszymi najważniejszymi partnerami w pracy wychowawczej są rodzice i szkoła.

Współpracujemy również z innymi organizacjami pozarządowymi, samorządowymi i  środowiskami biznesowymi. ZHP jest członkiem-założycielem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) oraz Światowego Stowarzyszenia Skautek i Przewodniczek (WAGGGS), które łącznie skupiają ponad 50 mln skautów ze wszystkich krajów i kontynentów.

Siedziba Hufca mieści się w Wołominie przy ul. Długiej 34. W 2015 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego (partycypacyjnego) budynek został gruntownie odnowiony.

PUBLIKACJE na temat Wołomińskiego Harcerstwa