Spotkanie szkoleniowe

Spotkanie szkoleniowe


Wyświetlenia

1000

Komentarze

0

Facebook

0


W ubiegłą sobotę kadra 49 DH Delta Diraca uczestniczyła w pierwszej zbiórce z cyklu zbiórek szkoleniowych przeznaczonych dla drużynowych oraz funkcyjnych drużyn naszego Hufca. Spotkanie dotyczyło rozwijania praktycznych umiejętności planowania pracy drużyny. Przez kilka godzin przepełnionych twórczym myśleniem oraz „chińszczyzną” (jednak da się zjeść zupkę chińską na sucho), kadra 49 DH inspirowana wskazówkami Kaczego zmagała się z trudnościami wynikającymi z planowania pracy własnego środowiska.

Podczas warsztatów rozwijano umiejętność definiowania celów oraz określania odpowiednich działań, środków i sposobów ich najkorzystniejszej realizacji. Dzięki wytężonej pracy wszystkich uczestników warsztatów, udało się stworzyć plan pracy całego środowiska związanego z 49 DH na okres pierwszego półrocza tego roku.

Serdecznie zapraszamy na kolejną zbiórkę w ramach warsztatów szkoleniowych, która odbędzie się już w październiku. Na zbiórce będą poruszane zagadnienia dotyczące regulaminu  mundurowego oraz musztry. Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Kaczym.

Kilka zdjęć znajdziecie w naszym albumie


Wyświetlenia

1000

Komentarze

0

Facebook

0