Logo budżetu obywatelskiego 2017

Zielona Ostoja 2017


Wyświetlenia

2292

Komentarze

0

Facebook

0


„Zielona Ostoja 2017”

05.08.2016 roku projekt Zielona Ostoja 2017 został pozytywnie zweryfikowany. To dopiero początek, dzięki Waszym glosom mamy szanse go zrealizować.

Głosowanie rozpocznie się 29 sierpnia i potrwa do 19 września 2016 r.

Zespół zadaniowy wyznaczył 8 miejsc, gdzie w formie papierowej od 29 sierpnia do 19 września 2016 roku będzie można zagłosować na najlepsze projekty Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego. Są to:

1. Urząd Miejski w Wołominie

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie

3. Miejska Biblioteka Publiczna filia w Zagościńcu

4. Miejska Biblioteka Publiczna filia oś. Niepodległości

5. Miejska Pływalnia w Wołominie

6. Miejski Dom Kultury w Wołominie

7. Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie

8. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

ANKIETA DO GŁSOOWANIA

Od 29 sierpnia do 19 września będzie można zagłosować także w formie elektronicznej za pośrednictwem strony: www.naszbudzet.wolomin.org

JAK GŁOSOWAĆ -zasady ogólne

Osobami uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Gminy Wołomin, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania mają ukończone 16 lat.Każdy uprawniony do głosowania może zagłosować na maksymalnie cztery projekty. Może jednak oddać nie więcej niż dwa głosy na projekty inwestycyjne i nie więcej niż dwa głosy na projekty miękkie. Jeśli uprawniony do głosowania odda więcej głosów, to jego głosowanie będzie nieważne.

Wyboru dokonuje się poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie „Wybieram projekt”, obok nazwy projektu. Po dokonaniu wyboru Kartę do głosowania należy wrzucić do urny. Zgodnie z zapisami regulaminu opróżnienia zaplombowanych urn zainstalowanych w punktach do głosowania będą odbywać się komisyjnie i będą poświadczone protokołem. Każda Karta do głosowania zostanie ostemplowana datą wpływu i miejscem złożenia.

POTWIERDZENIE ILOŚCI ODDANYCH GŁOSÓW – Po oddaniu głosów należy wpisać cyfrę w odpowiedniej kratce z ilością oddanych głosów razem (od 1 do 4).
Łącznie na projekty inwestycyjne i miękkie oddałam/oddałem ….. głosów.

DANE OSOBY GŁOSUJĄCEJ- należy podać niezbędne dane identyfikacyjne
Imię i nazwisko / Adres / Numer PESEL / Data / Podpis

Glosować można też będzie ON-LINE, bez wychodzenia z domu. Zakładamy konto, w którym podajemy dane identyfikacyjne. Takie same jak podczas glosowania tradycyjnego. Potwierdzamy konto na swojej skrzynce e-mail i możemy głosować zdalnie, oddając maksymalnie 4 głosy,  maksymalnie 2 na projekty inwestycyjne i 2 na projekty miękkie. Głosować mogą osoby 16+, które podczas glosowania prześlą skan zgody rodziców, wzór .

opis projektu

Zielona Ostoja 2017 https://naszbudzet.wolomin.org:82/project/19

ZORewitalizacja terenu zieleni przy Hufcu ZHP Wołomin na potrzeby zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży. Projekt ten jest dopełnieniem projektu sprzed dwóch lat, także w ramach Budżetu Obywatelskiego, dotyczącego remontu Hufca ZHP Wołomin. Odnowiony budynek i rewitalizacja terenów zieleni sprawią, że będzie to w pełni wykorzystywana i funkcjonalna przestrzeń.

Dzięki temu Hufiec będzie jeszcze atrakcyjniejszym partnerem w projektach skierowanych dla dzieci i młodzieży np. Zima/Lato w Mieście. Takie działania otwierają również nowe możliwości na współpracę z innymi organizacjami i instytucjami społecznymi oraz na ich projekty.

W ramach projektu planuje się zdemontowanie 30 letnich wylewek mieszaniny cementu , gruzu i betonu. Położenie w ich miejsce kostki ażurowej ekologicznej na podłożu z piasku i wypełnienie jej ziemią . Odtworzenie trawników przy ogrodzeniu okalającym posesję. Demontaż starego ogrodzenia i zainstalowanie nowego estetycznego z możliwością porastania np. Bluszczem.

Postawienie dużej altany ze stołami i ławkami która mogłaby być wykorzystywana m.in. na zajęcia i spotkania w ciepłe dni na wzór altany którą postawiono w ramach funduszy sołeckich przy ul. Kwitnącej na Starych Lipinach.

serdecznie zapraszamy do głosowania również na drugi projekt zgłoszony przez naszego Instruktor:

AED Dla Gminy Wołomin – https://naszbudzet.wolomin.org:82/project/20

zakup kompletu AED, które pojawią się w kluczowych miejscach w WołominieAED

Na całym świecie codziennie dochodzi do tzw. NZK – nagłego zatrzymania krążenia. Przyczyny są różne, od wypadków, przez choroby, stres, zatrucia po nieznane przyczyny. Może to spotkać każdego. Wczesna resuscytacja połączona z defibrylacją w w czasie do 4 min od zdarzenia zwiększa szanse na przeżycie nawet do 75%.

AED – jak to działa ?
Defibrylator oddziałuje na mięsień sercowy prądem stałym o odpowiednio dużej energii (wyrażanej w dżulach). Celem defibrylacji jest wytłumienie chaotycznych impulsów elektrycznych, które przepływają przez serce i umożliwienie mu powrotu do normalnej, regularnej pracy, czyli AED po wykonanej analizie stanu rytmu serca poszkodowanego wyzwala impuls elektryczny, który umożliwia sercu odzyskać prawidłowy rytm pracy.

Każdy może użyć AED, za pomocą obrazków i poleceń głosowych, które instruują jak należy postępować.

SPRAWDŹ SIĘ


Wyświetlenia

2292

Komentarze

0

Facebook

0