Blue eyed

Blue eyed

7 listopada 2022

plakat altany programowej

ALTANA PROGRAMOWA

Altana programowa – Hufiec ZHP Wołomin to projekt mający na celu stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom. Przestrzeni, która posłuży integracji wielu grup społecznych. To miejsce spotkań, […]


Czytaj więcej

Bon turystyczny – HAL 2022

Droczy rodzice, przypominamy, że istnieje możliwość pokrycia Dodatkowej Składki Członkowskiej Zadaniowej za obozy organizowane w ramach Harcerskiej Akcji Letniej 2022 z bonu turystycznego. Szczegóły u […]


Czytaj więcej

ZHP DLA UKRAINY

Drodzy Rodzice, Instruktorko, Instruktorze, Druhno i Druhu w związku z sytuacją na Ukrainie chcielibyśmy przedstawić wybrane formy pomocy. W miarę możliwości postaramy się aktualizować zamieszczane […]


Czytaj więcej
Blue eyed

Blue eyed

7 listopada 2022

ALTANA PROGRAMOWA

ALTANA PROGRAMOWA

29 stycznia 2023

ZHP DLA UKRAINY

ZHP DLA UKRAINY

29 stycznia 2023

Partnerzy

Z dumą przedstawiamy Tych, którzy swoimi działaniami i zasobami wspierają nas w wychowywaniu dzieci i młodzieży oraz w kształtowaniu ich charakteru. DZIĘKUJEMY!

Miłość jest "boską cząstką", która za­mie­szku­je w każdym z nas i jest właści­wie naszą duszą. Im więcej posługu­je się człowiek w sto­sun­ku do bliźnich cnotą miłości, tym bar­dziej roz­wi­ja i uszlachet­nia swoją duszę.

— Robert Boden-Powell

Przejdź do paska narzędzi