Zostań Naszym Partnerem

Jedną z form wsparcia działalności Hufca ZHP Wołomin jest możliwość przekazania darowizny na cele statutowe Hufca. Tradycyjnie można przekazać swój 1% ( PIT 28, 37, 36, 36L, 38 ) lub bardziej nowocześniej można nas wesprzeć robiąc zakupy on-line.

Poza wsparciem finansowym, które idzie na realizacje celów statutowych , kształcenie kadry, program, przydatna jest też szeroko rozumiana pomoc pozafinansowa.

Może to być nieodpłatne udostępnienie miejsca na harcówkę dla Drużyny Harcerskiej lub Gromady Zuchowej; pomoc w transporcie osób lub sprzętu; sprzęt biwakowy lub obozowy; materiały/składniki potrzebne do realizacji jakiegoś przedsięwzięcia;

możliwości wsparcia Hufca ZHP Wołomin i jego środowisk jest naprawdę dużo. Wszystkie chętne osoby, instytucje, firmy i inne organizacje serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

WSPARLI NAS :