Zgłoszenia

Formularz zgłoszeniowy dla patroli otwarty jest od 23.03 do 15.04.

W pierwszej fazie zgłoszeń prosimy o zgłoszenie patrolu z orientacyjna liczba osób oraz opiekunem, który będzie pełnił nad tym patrolem opiekę i z którym będziemy się bezpośrednio kontaktować w sprawach Zlotu.

Po przesłaniu formularza prosimy oczekiwać na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na podany adres mailowy, a następnie dokonania wpłaty zaliczki za udział patrolu w Zlocie.

Potwierdzenie stanów liczbowych patroli oraz dokładne dane członków i członkiń patroli będziemy zbierać w dodatkowym formularzu przesłanym na maile patrolowych. Formularz będzie aktywny w dniach 23.04-06.05.

LINK DO FORMULARZA


Formularz zgłoszeniowy dla kadry instruktorskiej otwarty będzie od 14.04 do 21.04.