Zgłoszenia

Zgłoszenia zamknięte.


Formularz zgłoszeniowy dla kadry instruktorskiej otwarty będzie do 23.05.

Po przesłaniu formularza prosimy oczekiwać na dalsze informacje przesłane na podany adres mailowy oraz dokonania wpłaty DSCZ za udział w Zlocie.

LINK DO FORMULARZA