Centrum Wolontariatu

Centrucentrum wolontariatum Wolontariatu Hufca ZHP Wołomin (CW) podlega bezpośrednio Komendzie Hufca ZHP Wołomin. Jego głównym celem jest wspomaganie działań Hufca i podległych mu jednostek. Jako jednostka wychodzimy ze swoimi inicjatywami oraz współpracujemy z innymi organizacjami i instytucjami związanymi z III sektorem.


Szef Centrum Wolontariatu

phm. Przemysław Bartecki HO

przemyslaw.bartecki@zhp.net.pl


W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy pod adresem wolontariat.wolomin.zhp@gmail.com.
Zapraszamy również na nasz profil na Facebooku


Nasze projekty

SPARK  (Projekt skierowany dla Wędrowników i Instruktorów naszego Hufca)