Komenda Hufca

phm. Norbert Krupa HO – Komendant Hufca
wolomin@zhp.pl
Dyżur: każdy wtorek od 17:00


phm. Tomasz Godlewski – Skarbnika Hufca
tomasz.godlewski@zhp.net.pl
Dyżur : każdy wtorek od 17:00


pwd. Tomasz Miszkurka – z-ca Kom. Hufca
tomasz.miszkurka@zhp.net.pl


pwd. Aneta Sieczka – Członek KH


phm. Katarzyna Gasik-Żurawska HR – Członek KH ds. Kształcenia
kgasik88@gmail.com
728 828 205


phm. Szymon Chaciński – Członek KH ds. programu


pwd. Karol Gołaszewski HR – Członek KH ds. strategi i kontaktu z Chorągwią
kadrol@interia.pl
608 214 499