Aktualności

23.03 – początek zgłoszeń patroli

01.04 – początek zgłoszeń kadry instruktorskiej

15.04 – koniec zgłoszeń patroli

16.04 – termin wysłania potwierdzenia przyjęcia zgłoszeń patroli

21.04 – koniec zgłoszeń kadry instruktorskiej

22.04. – ostateczny termin wpłat zaliczki za udział patroli i pełnej składki za udział kadry instruktorskiej

06.05 – ostateczny termin przesłania dodatkowych formularzy o członkach patroli i pozostałej części wpłaty

28.05 – pierwszy dzień Zlotu przeznaczony dla jednostek Hufca

29.05 – drugi dzień Zlotu przeznaczony dla kadry instruktorskiej


Ruszyły zgłoszenia patroli na Zlot Hufca ZHP Wołomin 2022!
Więcej informacji w zakładce ZGŁOSZENIA


Poszukujemy chętne osoby do wsparcia kadry pierwszego dnia Zlotu. Zadanie polegać będzie na pełnieniu funkcji punktowego/punktowej na trasie biegu. Konspekt, materiały i transport zapewniamy, ale chętnie skorzystamy też z Waszych pomysłów!
Chętne osoby zapraszamy do kontaktu z dh. Aleksandrą ŁUCZAK (aleksandra.luczak@zhp.net.pl)