kropla kriw

Kurs Pierwszej Pomocy


Wyświetlenia

805

Komentarze

0

Facebook

0


Serdecznie zapraszamy na Hybrydowy Kurs Pierwszej Pomocy (15h)

Szefowa Szkolenia – pwd Agnieszka Włodarska

Celem kursu jest:

 • wykształcenie umiejętności samodzielnego udzielania pierwszej pomocy,
 • wypracowanie poczucia  odpowiedzialności za  siebie  i  innych, poprzez uwrażliwienie  na krzywdę drugiego człowieka,
 • szerzenie idei niesienia bezinteresownej pomocy,
 • wykształcenie postawy właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • Członkostwo w ZHP.
 • Opłacone składki członkowskie.
 • Wiek 16+
 • Wypełnienie ankiety zgłoszeniowej.
 • Dokonanie opłaty za kurs

ilość miejsc ograniczona

Warunki zaliczenia kursu:

 • Udział we wszystkich spotkaniach on-line organizowanych w ramach webinarium i pracy zdalnej.
 • Aktywny udział w całym spotkaniu, organizowanym w ramach realizacji trzeciej części kursu – zajęcia stacjonarne.
 • Przystąpienie do testu końcowego i uzyskanie wyniku minimum 80% punktów. Do testu można podejść maksymalnie dwa razy. Test przeprowadzony jest po zakończeniu zajęć stacjonarnych.

TERMINY:

Trzy spotkania on-line, jedno spotkanie stacjonarne

 • spotkanie o charakterze wykładowym 22.05 18:00 – 20:30
  + zadanie domowe
 • spotkanie o charakterze wykładowym 29.05 16:00 – 20:00
 • spotkanie zastępu on-line (1h) termin i godzina do ustalenia zastępu z instruktorem HSR
  + podczas spotkania potrzebny będzie pozorant i materiały opatrunkowe
 • spotkanie stacjonarne 05.06 od 10:00 – 18:45

UWAGA: spotkania odbywają się we wskazanej kolejności, nie można ich ominąć.

Cena: do 40 zł

 • cena nie obejmuje materiałów potrzebnych na spotkanie on-line zastępu
 • cena obejmuje koszty organizacyjne i posiłek podczas kursu oraz dyplom po ukończeniu kursu.
 • po zakwalifikowaniu się na kurs dostaniesz informacje dotyczące nr konta i terminu wpłat.

Materiały potrzebne na spotkanie on-line:

 • bandaże dziane x3 (szerokość 10cm)
 • bandaże elastyczne x3 (szerokość 10cm )
 • chusty trójkątne x2
 • kompresy gazowe (10 x 10cm – nie muszą być jałowe)

materiały te należy zabrać także na spotkanie stacjonarne.

Miejsce spotkania stacjonarnego uzależnione będzie od ilości zgłoszeń, spotkanie jednak będzie w Wołominie lub okolicy.

Termin zgłoszeń do 15maja link do ankiety => LINK DO ANKIETY

ilość miejsc ograniczona

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia jeżeli obostrzenia związane COVID-em będą tego wymagać


Wyświetlenia

805

Komentarze

0

Facebook

0