Przesłanie dla Młodych Polaków

Przesłanie dla Młodych Polaków


Wyświetlenia

285

Komentarze

0

Facebook

0


Podczas uroczystości 30 lipca 2019 r. uczestnicy Powstania Warszawskiego – Halina Jędrzejewska i Leszek Żukowski – przekazali na ręce harcerzy Przesłanie Powstańców Warszawskich do Młodych Polaków.

Zachęcamy do przekazania tego przesłania do drużyn i odczytania go podczas uroczystości rocznicy Powstania Warszawskiego obchodzonych na Waszych obozach.

„My, Powstańcy Warszawscy, żołnierze Armii Krajowej, 1 sierpnia 1944 roku podjęliśmy walkę z przeważającymi siłami wroga. Przeciwstawiliśmy się totalitarnemu złu, walcząc o wolną Polskę i jej stolicę. Stanęliśmy w obronie wartości, które dla nas były ważniejsze niż życie. Dziś nie musimy już o te wartości walczyć, ale mamy obowiązek kształtować rzeczywistość, w której będą one stale obecne.
W dniu 75. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego pragniemy powierzyć Wam, Młodzi Przyjaciele, pielęgnowanie tych wartości – po to, aby następne pokolenia pamiętały o nich, czerpiąc z nich siłę i inspirację.

Oto wartości, które Wam przekazujemy:

Wolność
Miłość do Ojczyzny
Wierność
Męstwo
Honor
Prawość
Przyjaźń
Tolerancja
Pomoc Słabszym
Sumienność.

Zasady te i ideały przyświecały nam nie tylko w czasie Powstania Warszawskiego, ale także przez wszystkie lata naszego życia.
Wierzymy, że będziecie budować świat oparty na tych wartościach.

Warszawa, 1 sierpnia 2019 r.”

 

źródło >>> https://stoleczna.zhp.pl/przeslanie-dla-mlodych-polakow/


Wyświetlenia

285

Komentarze

0

Facebook

0