Wyświetlenia

550

Komentarze

0

Facebook

0


 Związek Harcerstwa Polskiego – setny rok działania. Zobaczmy jak to wszystko się zaczęło.
Halina Wiśniewska „Gawędy druhny Babci”

Związek Harcerstwa Polskiego rozpoczyna setny rok działania

W lecie 1918 roku w Staszowie odbywa się kurs instruktorski, a właściwie są to dwa kursy – męski i żeński. Bierze w nim udział około 200 osób. Stwarza on podstawy do zwołania na 1 i 2 listopada 1918 roku w Lublinie zjazdu. Przybywają nań przedstawiciele wszystkich ośrodków harcerskich powstałych na ziemiach polskich i uchwalają zjednoczenie organizacji harcerskich w jeden Związek Harcerstwa Polskiego. Ten zjazd podejmuje uchwałę głoszącą, że: „Polskie organizacje harcerskie byłego zaboru pruskiego, małopolskiego, Rusi, Królestwa Kongresowego i Litwy łączą się w  jeden samoistny, niezależny od innych organizacji czy instytucji Związek Harcerstwa Polskiego. W celu przeprowadzenia tego połączenia komisja tworzy Naczelną Radę Harcerską”.

Halina Wiśniewska „Gawędy druhny Babci”

W dniach 1-2 listopada 1918 roku przedstawiciele wszystkich ośrodków harcerskich powstałych na ziemiach polskich spotkali się na Zjeździe, podczas którego uchwalili zjednoczenie organizacji harcerskich w jeden Związek Harcerstwa Polskiego. ZHP już od 100 lat wychowuje kolejne pokolenia młodych ludzi w duchu braterstwa i pracy nad sobą. Dba o rozwój kolejnych pokoleń młodych Polaków. Związek Harcerstwa Polskiego – setny rok działania.

źródło >> https://zhp.pl/2017/99-lecie-zhp/


Wyświetlenia

550

Komentarze

0

Facebook

0