Komisja Stopni Instruktorskich

hm. Jerzy Sitek – przewodniczący

phm. Szymon Chaciński – wiceprzewodniczący,

hm. Krzysztof Najberg – członek,

phm. Adrian Nowosielski – członek,

pwd. Jolanta Świerczewska – stały współpracownik KSI z funkcją sekretarza.

Data posiedzeń KSI:

  • 4 stycznia 2018roku

  • 1 luty 2018 roku

  • 1 marca 2018 roku

  • 5 kwietnia 2018 roku

  • 10 maja 2018 roku

  • 7 czerwca 2018 roku

Spotkania KSI odbywać się będą w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Dokumenty na otwarcie lub zamknięcie stopnia instrukrorskiego należy wysłać na 14 dni przed posiedzeniem komisji na niżej podane adresy e-mailowe. W celu omówienia próby lub zmiany realizacji zadania proszę zgłaszać się zgodnie z opisaną zasadą. W przypadku gdy nie wpłyną wnioski do KSI, komisja nie spotyka się.

 adresy:

Dokumenty do pobrania:

adres podany w regulaminie jest nieaktualny